hanuman chalisa mp3 download

hanuman chalisa lyrics श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि।बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार।बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।।   चौपाई :  जय हनुमान ज्ञान गुन सागर । जय कपीस तिहुं लोक उजागर।।  रामदूत अतुलित बल धामा । अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा।।  महाबीर बिक्रम बजरंगी । कुमति निवार सुमति … Read more